I forbindelse med Vår Veke var Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) tirsdag i Angvika for å hedre de frivillige som hjelper til med Stikk UT! i Gjemnes kommune. Dette måtte selvsagt gjøres ute. Turen gikk til den nye gapahuken på Neshamran. Rundt 30 personer var med på turen.

«Vår veke» blir markert på mange måter og detter er vår takk til våre frivillige. Det var Møre og Romsdal fylkeskommunen som kom opp med ideen om denne uka og som utlyste midler til ulike arrangement.

Det er i forbindelse med Frivillighetens år 2022 at FNR fant det passende å hedre den frivillige innsatsen som legges ned i Stikk-Ut.

– Vi har fått midler fra fylkeskommunen og Norsk Friluftsliv og inviterer til Stikk UT! Sammen-turer i alle våre medlemskommuner der de frivillige blir særlig invitert og gjort stas på. Stikk UT!-kunstner Signe Louise Aasen har laget et eget Stikk UT!-bilde som blir delt ut på de ulike arrangementene rundt om i regionen denne uka. Vi håper dette kan være med å synliggjøre det gode samarbeidet Stikk UT! har mellom kommune og frivilligheten, skriver Marte Melbø og Liv Synnøve Hoel fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i en pressemelding.

Stikk-Ut er tuftet på en god del frivillig arbeid. Det er rundt 150 frivillige som hjelper til meg å legge ut koder, skilte og merke stier og lage turbeskrivelser. Til sammen legger de ned arbeidsinnsats tilsvarende minst ett årsverk i Nordmøre og Romsdal, står det i pressemeldingen.

– I tillegg er det mange grendelag, idrettslag og velforeninger som gjør en stor innsats med å vedlikeholde turveier/stier, sette ut benker, bygge gapahuker og drifte friluftsområder. Mange grunneiere stiller også opp med parkeringsplasser og vedlikehold av veier og liknende. Disse er ikke medregnet i dette, men fortjener like fult en stor takk for innsatsen, skriver Melbø og Hoel.

Flere Sammen-turer:

  • 8. juni Molde, arr i forbindelse med åpning av idrettens hus og tur til Paviljongen på Romsdalsmuseet kl. 18.30 (Kontaktperson Marte Melbø)
  • 8. juni Heim, gapahuken på Bettenneset (Kontaktperson Liv Synnøve Hoel)
  • 9. juni Aukra, tur til Riksfjordremma, kl. 17.00 (Kontaktperson Marte Melbø)
  • 12. juni Kristiansund, Folkefest i Folkeparken og tur til Lasken og Klubba kl. 16 (Kontaktperson Liv Synnøve Hoel)