Det første bystyret etter sommeren behandlet et forslag fra MDG om å legge ned Olje- og energiutvalget til fordel for et nærings- og omstillingsutvalg. Oljeutvalget har eksistert i nesten 50 år, og har virkelig gitt mye tilbake til Kristiansund i sin levetid. Det er med andre ord ikke rart at flere hoder nærmet seg koketemperatur da forslaget kom.

Det endte med at vi fikk et nytt hovedutvalg for næring (Nærings- og omstillingsutvalget), og at Olje- og energiutvalget skulle bestå slik det er i dag. Det var ikke stemning for noe annet i salen.

Det viktigste for SV var å få på plass et nytt hovedutvalg for næring. Forslaget om å legge ned Olje- og energiutvalget kom inn i løpet av møtet, så gruppene hadde ikke fått diskutert dette på forhånd. Men det er absolutt en sak som burde fått tid til å marinere seg, noe som selvsagt ikke er mulig når man kaster inn kjøttet på full steiketemperatur.

Jeg synes forslaget er godt etter å ha fundert litt på det. Om fire år er det kanskje åpenbart og overmodent å slå utvalgene sammen, kan det tenkes at vi havner litt i bakleksa om vi ikke gjør dette nå?

Et hovedutvalg for næring er helt nødvendig og veldig godt å få på plass, men oljekompetansen burde absolutt være en del av dette. For er det ikke nettopp det vi driver med når det kommer til storprosjektet Campus Kristiansund?

Campus Kristiansund er etter min mening helt essensielt for utviklingen av byens næringsliv. Det er der vi knytter sammen byens industrielle kompetansemiljø: De blå, grønne og sorte næringene. Næringsrettet forskning og tilgang på spisskompetanse er jo det viktigste vi gjør for å sørge for utvikling og overlevelse av våre industrier. Det vi putter inn i forskning får vi firegangen tilbake, det er derfor SV synes det er så utrolig viktig å legge inn ressursene her. Måten kommunen jobber opp mot næringslivet bør gjenspeile dette.

Må tørre å bryte med det kjente

Olje- og energiutvalget har mye kunnskap, erfaring og gode arbeidsstrategier på plass. Dette vil vi selvfølgelig ha med oss i hovedutvalget for næring – og hvorfor skulle vi ikke det? For å snu på flisa ønsker vi jo heller ikke å ekskludere olje- og energimiljøet fra det nye hovedutvalget. Det er jo en like viktig del av næringslivet vårt som alt annet.

Selv om det i praksis riktignok er snakk om nedleggelse av et utvalg, er det likevel bevaring av det vi vet, det vi kan og det vi skal fortsette med. Olje- og energiutvalgets arbeid vil være sterke skuldre å stå på for det nye hovedutvalget for næring. «Survial of the fittest» handler om å være tilpasningsdyktig.

Det blir vi når vi samarbeider istedenfor å sitte på hver vår tue. Det er det Campus Kristiansund og vår industri handler om nå. SV vil breie ut industrien og knytte næringene sammen, det er slik vi best kan bevare arbeidsplassene også for framtiden.

Men da må vi også tørre å bryte med det kjente der det er nødvendig.