Jeg har tidligere begrunnet hvorfor jeg ønsker en ny arkitektkonkurranse for utbyggingen av rutebiltomta. Det skapte ikke særlig entusiasme.

Men så refererer jeg tall og uttalelser havnefogd Knut Mostad kom med i TK 16.04 i år.

Sitat: «KNH vil tape disposisjonsretten til betydelige kaiarealer som følge av dette prosjektet. Vi anslår grovt at en gjenanskaffelse av en tilsvarende kai vil beløpe seg til ca. kr 50–60 millioner.» Sitat slutt

Det finnes ikke tilgjengelige bynære strandsoner å bygge kaier på. Det vet Mostad. Og dermed vet han også at dette er utgifter han slipper å finansiere opp. På grunn av økte stålpriser og den bruksverdien kaien har, er 60 millioner forresten i underkant av verdien.

Jeg holder fortsatt fast ved at en inntjening på Nordmørskaien er rundt regnet en million i året dersom kaien blir benyttes som ligge-kai. Noe er avgifter, resten er salg av strøm, vann osv. Nå har forresten bilfergen «Rauma» på 80 x 15 meter og ca 1300 Gross/tonn okkupert kaien i en evighet. Det må jo ha gitt litt inntekter? Disse inntektene vil forsvinne når det bygges nær kaikanten. Det vil ikke bli akseptert at et støyende fartøy ligger utenfor kontorvinduene. Alle fartøy trenger dessuten varer og tjenester som transporteres med bil.

Som kai blir derfor Nordmørskaien ubrukelig.

Forskjell på 50-60 millioner

De fleste av mine innvendinger er omtalt tidligere og jeg skal derfor ikke gjenta meg selv. Med ett unntak. Det var overraskende for Mostad at jeg hevder: «For meg virker det som om havnesjefens avgjørelser konsekvent tapper havnen og beriker utbyggerne.»

Jeg står fast ved den påstanden også.

Kristiansund og Nordmøre interkommunale havn Iks. har en kai med infrastruktur og lager til ca. 60 millioner. Men Mostad vil bare forhandle om en godtgjørelse fra «utbyggerne» på 14 millioner – ikke for kaien, men for bakarealer, lager og tapte parkeringsplasser.

I mitt hode viser det at det er en forskjell på minst 55-60 millioner på det havnen gir fra seg og det havnen får tilbake. Disse 50-60 millionene ender opp hos utbyggerne. Jo, jeg mener du klart svekker havnen.

Og så til de 70 parkeringsplassene som havnen i dag disponerer. (Ved Svensson Chips). En konsekvens av byggeaktivitetene er at de sannsynligvis må fjernes. Bilene må da plasseres inne på et område som i dag er klassifisert som I.S.P.S.-havn med restriksjoner på tilkomsten. Mulighetene for lastehandtering og lagerplass blir redusert.

Jo, det svekker også havnen.

Underkommunisert

I sitt innlegg gjør havnefogden et stort nummer av at det ville vært mye bedre om jeg ikke leser TK, men kommer opp til ham og diskuterer hva det burde stått i avisen. Mostad er sikkert en trivelig kar, men jeg kan lese. Det får holde med det.

Mostad hevder at mine feilslutninger angående maktspillet i forbindelse med hvordan hans ansettelse som havnefogd ble håndtert, beror på at jeg, «Tor Johansen har liten kjennskap til det offentlige Kristiansunds indre liv, men at han (altså jeg) besitter en livlig fantasi». - Mulig du har rett og takk for det. Jeg er illustratør og lever av fantasien.

Men, til det første. I en liten gjennomsiktig by som vår, er vel de fleste godt informert om «det offentlige Kristiansunds indre liv».

En uttalelse beklager jeg dog. (Jeg kunne ikke dy meg). Jeg måtte selvfølgelig minne om den gang kommunen vår ansatte en bademester i svømmehallen, som ikke kunne svømme, men var medlem av samme parti som den gang styrte byen.

Beklager, det var den gang, og vil selvfølgelig ikke kunne skje i dag. Der var jeg useriøs.

Jeg har nå oppnådd å få frem sider og konsekvenser av utbyggingen på rutebiltomten som var underkommunisert i all begeistringen som fulgte.

Det var også min hensikt.

Skal styrke havna

Havnefogden skriver mye om hvordan utbyggingen på rutebiltomten vil gagne Nordmøre og byen vår å gjøre oss til en «kunnskaps by». Du skriver mindre om hvordan du som havnesjef vil styrke havnen. Dessuten, å drifte en havn, baserer seg også på «kunnskap».

Du har glemt trønderne. De må også få noen goder. To av dine eiere, Hitra og Heim kommune, hører til der.

Mostad, du er ikke assisterende rådmann lengre. Du er nå havnefogd og din hovedoppgave er å styrke bedriften Kristiansund og Nordmøre interkommunale havn, for dermed å sikre at skipene finner en trygg pullert å fortøye i.

Les også

Hvorfor må man tømme en havnekasse?

Les også

Tømme en havnekasse, Tor Johansen?