Jeg har notert meg at Tor Johansen ikke har tro på min kompetanse som havnefogd. Ei heller til styrets og rådets evne til å gjøre gode beslutninger om Devoldholmen og «campusprosjektet» til beste for byen, Nordmøre og havnen.

Heldigvis er det kun styret og rådet som er min arbeidsgiver og måler min kompetanse og mine prestasjoner, også ift. dette prosjektet. Ingen andre.

Tor Johansen bør lese styrets og rådets saker før han beskriver sine «faktagrunnlag» og selskapets virksomhet. KNH iks har ikke tenkt å gi fra seg disposisjonsretten til «parkeringsplassen» på Devoldholmen.

Ut over dette vil mine vurderinger i saken fortløpende legges fram for styret og rådet til behandling der. I motsetning til Johansen har jeg tillit til at et samlet styre, rådet (eierne) og administrasjonen finner den riktige løsningen for både KNHs kompensasjon og for innholdet i reguleringsplanen for prosjektet.

Når saksbehandlingen av dette prosjektet er ferdig, vil resultatet bli offentliggjort i full bredde for hele Nordmøre og deler av Trøndelag.
Da sier jeg takk for meg i denne debatten.

Les også

Hvorfor må man tømme en havnekasse?

Les også

Tømme en havnekasse, Tor Johansen?

Les også

Havnen svekkes