Direktoratet har mottatt i alt 12 skisser, men bare fire av dem er vurdert verdig til kanskje å få av tilskuddsposten til tømmerkaier.

Surnadal hamneterminal AS er gjennom det første nåløyet, og er sammmen med lignende prosjekt i Granvin, Flora og Lenvik bedt om å komme med en såkalt fullstendig søknad til direktoratet.

- Surnadal hamneterminal søker om støtte på i alt 6,2 millioner kroner, opplyser daglig leder Karin Halle.

Pengene skal gå til mudring for å øke dybden ved kaifronten samt å oppgradere baklageret med fast dekke. Framtidig tømmervolum er beregnet til 55.000 kubikk i året.

Havnesjef Arnt Helge Honstad i Kristiansund og Nordmøre Havn er selskapets første styreleder. Med seg i styret har han politikerne Nils Petter Tonning, Jonny Melkild, Ragnar Halle, samt Terje Talgø fra Talgø Invest og Ole Hartvig Bakke.

Sistnevnte er administrerende direktør i Allskog. For dem er utbyggingen på havna er forutsetning for engasjementet.

– Frakt med skip er billigere, mer miljøvennlig og det frigjør transportkapasitet for oss, sa Bakke til Tidens Krav i april.

Karin Halle er daglig leder i selskapet som i tiden framover nå skal bygge både terminalbygg tilpasset kundenes behov for lagerplass, samt en rampe som skal gjøre lossing og lasting mer effektivt når Sea-Cargo skal inn med fast rute med minst en avgang i uka fra Surnadal. Deler av kaien skal dessuten repareres noe.

– Vi skal ha en skisse for bygget klart til styremøte 22. juni. Håpet er at terminalbygg og rampe er på plass innen utgangen av året, sier Halle.

Det nye havneselskapet eies av Surnadal kommune med 51 prosent, mens resten er fordelt mellom Allskog, Talgø Invest, Kristiansund og Nordmøre havn samt det kommunale selskapet Surnadal Hamnelager.

Det er store forventninger knyttet til utviklingen av havna.