Havet dekker 70% av jordoverflata, og energien i vinden og bølgene kan skaffe oss mer energi.

Dette er en stor mulighet for arbeidsplasser i Norge, ved at vi har både penger og kompetanse.

El-sertifikatene på 5 øre/kWh har skaffet oss 26 TWh fornybar energi siden 2012, og ordningen kan brukes for å høste energien på havet også.

De som analyserer energimarkedet mener en del av forklaringen på lave strømpriser nord for Sognefjorden skylles utbyggingen av vindenergi som følge av el-sertifikater.

Jostein Albert til Nordlaks, som er bygget i Kina, viser dimensjonene det er snakk om, dersom vi bygger energiterminaler på havet og kombinerer med fiskeoppdrett.

Havmerden på bildet har 3 vindturbiner, og totaleffekten fra vind og bølger er 40 MW.

Da effekten i bølgene måles i kW pr. m bølgefront er naturlig plassering i en korridor, f. eks. i ytterkant av Norskerenna.

Kablene som legges til oljeinstallasjonene kan også brukes for å sende strøm til land.