Samferdselsdepartementet har besluttet å ikke utbetale vederlag for Havila Polaris for forsinkelsene til og med januar, opplyser statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) til Finansavisen.

– Det fastsettes en konvensjonalbot tilsvarende avtalt vederlag for skipet for tidsperioden som bortfallet varer. Departementet kommer tilbake til håndteringen av forsinkelser utover januar, sier han.

For to uker siden ble de planlagte avgangene med Havila Polaris 11. og 22. februar avlyst. Ifølge rederiet kan skipet tidligst gå inn i ordinær rute i sambandet Bergen-Kirkenes-Bergen fra 5. mars.

Havila Kystruten har i likhet med Hurtigruten avtale med staten ved Samferdselsdepartementet om å betjene kystruten. Havila har bare to av fire fartøyer i drift.

Årsaken er utfordringene som følge av sanksjonene mot det russiske leasingselskapet GTLK, som opprinnelig sto for finansieringen av både Havila Polaris og de tre søsterskipene. Gjelden til det russiske leasingselskapets avdeling i Irland må innbetales til en sperret konto i EU.

I kontrakten med staten er vederlaget for de fire Havila-skipene fastsatt til 242 millioner kroner per år, eksklusive merverdiavgift og regnet i 2018-kroner.

Bortfall av vederlag for ett skip i to måneder utgjør dermed vel 10 millioner kroner, mens boten vil beløpe seg til drøye 5 millioner kroner per måned, ifølge Finansavisen.