Havet og fisken vår er en gave som Norge har fått og som vi er forpliktet til å forvalte på best mulig vis for kommende generasjoner. Vi skal sørge for at vi fortsatt kan leve av havet samtidig skal vi drive en bærekraftig forvaltning av fiskebestanden. En fersk rapport viser at havfisketurisme er en måte å leve av havet på som både er bærekraftig og som gir stor verdi langs kysten vår.

På oppdrag fra NHO Reiseliv har analysebyrået Menon Economics kartlagt den økonomiske betydningen av havfisketurisme i Norge. Rapporten er godt nytt for de ordførerne som har denne type opplevelsesturisme i sin kommune. Nå kan vi med enda større sikkerhet slå fast at havfisketurisme er en bærekraftig og verdiskapende måte å bruke havet på. Bransjen skaper liv og aktivitet i små kystsamfunn og gir ringvirkninger som skoler, barnehager og arbeidsplasser.

Skaper næringsaktivitet på Smøla

Menon anslår at 1550 årsverk er knyttet til havfisketurisme (2019). I Møre og Romsdal er 130 årsverk knyttet til havfisketurisme. Det estimeres at ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner. I overkant av 0,3 milliarder kroner av verdiskapingseffektene knyttes til turistenes forbruk hos annet næringsliv. I Møre og Romsdal gir ringvirkningene fra havfisketurisme en verdiskaping på 130 millioner kroner i året. Smøla Havfiskesenter er et godt eksempel på en havfisketurismebedrift som gir ringvirkninger til næringslivet i området. Bedriften ligger på den idylliske øya Smøla ytterst på Nordmørskysten, og tilbyr et spekter av aktiviteter og har helårsdrift med kurs og konferanser, firmaturer med aktiviteter, restaurant og pub. I tillegg benytter bedriften lokale tilbydere for å sy sammen pakker – det være seg kajakk og kano-turer, havrafting og ørnesafari. Bedriften startet opp for 30 år siden, og har investert i overkant av 20 millioner kroner hvorav 90 prosent har tilfalt lokale entreprenører på Smøla.

Sammenligner verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske

Rapporten sammenligner også verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske - to bransjer som begge er tuftet på uttak av fisk, men som reguleres på vidt forskjellige måter. Men fortsatt er det interessant å kartlegge hvor stor verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger som kan knyttes til de ulike måtene å ta ut ressurser på. Ved å fordele sysselsettingseffektene fra næringsfiske og havfiske på ressursuttaket deres, estimeres næringenes anslåtte årsverk per fangst. Mens det knytter seg i overkant av 5 årsverk per 1000 tonn fangst i næringsfiske, er det tilsvarende tallet for havfisketurisme nær 180 årsverk. Også verdiskapingseffekten fra havfiske er vesentlig høyere enn for næringsfiske med henholdsvis 161 millioner per 1000 tonn fangst for havfiske og 9 millioner for næringsfiske. Begge bransjene er viktige for verdiskaping og sysselsetting, men rapporten viser at havfiskebransjen gir enda større ringvirkninger.

Fisker for opplevelsen

Havfisketurismen har de siste årene fått flere nye reguleringer. Det gjelder både registrering av bedrifter og ulike typer fangstrapportering. I tillegg er det blitt slik at skal en utenlandsk borger ta med seg fisk ut av landet, må den være fisket på en registrert bedrift. Man har også redusert mengden fisk man kan ta med seg ut av landet fra 20 til 18 kg. Dette er reguleringer som NHO Reiseliv og våre medlemmer langt på vei har ønsket velkommen. Havfisketurisme er en opplevelsesnæring, ikke en matauknæring. Det er ikke mengden fisk som høstes som er avgjørende for opplevelsen til fisketuristene, men totalopplevelsen av å fiske, være i aktivitet, spise fersk fisk og nyte den norske naturen. Vi vet også at bransjen selv er blitt betydelig mer bevisst på å høste på en bærekraftig måte og på verdien av såkalt fang og slipp. Et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres er viktig for bransjen. Og så må myndighetene være knallharde mot de som ikke overholder reglene, de som driver med ressurskriminalitet. De må få strenge bøter og straff. Økt kontrollinnsats fra myndighetene, og en eventuell godkjenningsordning er tiltak som kan bidra til å hindre ressurskriminalitet.

Stort vekstpotensial

Havfiskebransjen ble hardt rammet av pandemien. Mange bedrifter har fortsatt store likviditetsproblemer, de lever på lån fra staten og reservene er brukt opp. For mange vil det ta tid å få tilbake de utenlandske fisketuristene. Heldigvis peker pilene oppover for Smøla Havfiskesenter som er fullbooket med fisketurister fra midten av april til ut september. «Vi gleder oss til full fart», sier Magne Lillehaug, innehaveren av Smøla Havfiskesenter. Og det har han all grunn til. For havfisketurisme har et stort vekstpotensial med sitt unike reiselivsprodukt. Denne type opplevelser kommer til å bli mer og mer populært og det er positivt, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der.

Les hele rapporten her