På bakgrunn av de stigende smittetallene i ungdomsgruppen, velger smittevernoverlege Askill Sandvik å fatte et hastevedtak i henhold til smittevernloven, som sier at det blir én uke med digital hjemmeundervisning ved de to videregående skolene i Kristiansund.

Oppstart for hjemmeundervisningen er torsdag 6. januar.

Det skriver kommunen i en pressemelding onsdag kveld.

Hastevedtak

Vedtaket fra kommunen beskrives slik:

Kommuneoverlegen i Kristiansund har 5. januar gjort hastevedtak som omfatter kommunens videregående skoler (Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole).

Vedtaket er som følger: Fra 6. januar skal videregående skoler i Kristiansund ha digital undervisning. Det gis unntak for sårbare elever.

Vedtaket varer fra 6. januar 2022 til og med 13. januar 2022.

Begrunnelsen for vedtaket er at Kristiansund har en eksplosiv smitteutvikling som er drevet av Omikron. Det er mange smittede i aldersgruppen 17-19 år. Antallet er høyt og smittesituasjonen er uoversiktlig. På bakgrunn av den alvorlige smitteutviklingen i byen med risiko for stor spredning ved oppstart av de videregående skolene skal det være digital undervisning i en uke fremover. Saken har vært drøftet i kveld med rektorene på de videregående skolene og Statsforvalteren, skriver kommunen.