Det har stormet rundt Heim fra dag én, etter gjentatte regelbrudd og udemokratisk opptreden, og det meste har selvsagt havnet i lokalavisene. Det vil kommunedirektøren tydeligvis ha en slutt på.

I Søvesten skriver redaktør Tor Sandø at avisa nå boikottes av kommunen etter et oppslag om barnevernet i Heim. I e-posten skriver kommunedirektøren at «det er umulig for meg å samarbeide når barnevernet radbrekkes på så tynt grunnlag». Så i stedet for å avklare uenigheter, oppklare misforståelser eller innrømme feil, ønsker han å straffe dem som stiller kritiske spørsmål. Denne gangen rammer det media.

Har aldri opplevd maken

Sandø er nyansatt redaktør i Søvesten etter mange år som journalist i bl.a. iFinnmark.no, og det er tydelig at han ikke skjønner hvordan ting blir gjort i Heim. I Tidens Krav sier han at han «har arbeidet i norsk presse siden 1991, men har aldri opplevd å bli boikottet før». Ordføreren støtter kommunedirektørens avgjørelse. Varaordføreren, som trenerte kontrollutvalgets revisjon av barnevernet og dermed gjør at saken fortsatt må følges opp av de fem familiene som har varslet, har ingen kommentar.

På tide med et oppgjør

Heim ønsker positivitet og framsnakking, ikke kritikk og krav om handling. Og ledelsen bruker kraftig lut for å få det slik. Nå boikottes Søvesten av kommunen, og hvem vet hva det neste overtrampet blir. Det er på tide å ta et oppgjør med regelbruddene og den misforståtte positiviteten i Heim. Den fjerde statsmakt spiller en svært viktig rolle i et velfungerende demokrati. Det gjenstår å se om de andre avisene plukker opp hansken.