Viser til det som Møre og Romsdal Senterungdom postet på sin facebook-side den 13 oktober.

Først og fremst syns vi det er hårreisende av Senterungdommen å stå frem med en plakat som viser med all tydelighet den naturfiendtlige holdningen disse ungdommene innehar. Det er ren propaganda og meget ekstremt.

Å påstå at det eneste som «gir tryggleik er en haug med døde jerver» viser en forkastelig holdning til et dyr som faktisk står på dennasjonale rødlista som sterkt truet.

Jerv er en norsk ansvarsart, som betyr at mer enn 25 % av den europeiske bestanden finnes i Norge. Til tross for dette har vi altså en jervebestand som er sterkt truet.

Rovviltets Røst skulle ønske Senterungdommen heller kunne sette søkelyset på de forebyggende tiltakene man kan gjøre ved å verne om sine beitedyr.

Man ser ungdom verden over engasjerer seg sterkt i klima- og miljøkampen, og hadde håpet Senterungdommen også kunne vært like opplyst og oppegående som disse andre ungdommene.

Er det noe som blir viktig fremover er det nettopp kampen for biologisk mangfold og natur. Og at rovdyr er en del av denne naturen må faktisk Senterungdommen også innse.