Gå til sidens hovedinnhold

Har vi glemt «sykehusgarantisten»?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg synes det er bra at vi løfter fram spørsmålsstillinger og diskusjon rundt vårt lokalsykehus. Selv om det er enighet i lokalbefolkningen, er det ikke slik at det er enighet i de regionale og sentrale partiene om hvordan framtiden skal bli etter valget. Mange av stortingskandidatene i Møre og Romsdal har stått fram som mer lojale mot sine partiledere heller enn å være lojale overfor velgerne.

Å være stortingskandidat og stortingspolitiker forplikter i forhold til redelighet og integritet, og situasjonen er vel i virkeligheten slik at tilliten til Stortinget er tynnslitt. Dette er grunnlag for en diskusjon i seg selv, og den er nødvendig for at velgerne skal være «på hugget» overfor sine kandidater. Vi må tåle å bli gått etter i sømmene, være seg det er Rødt, Sp eller Ap det dreier seg om. Så får folket gjennom stortingsvalget avgi stemme etter sin egen oppfatning.

Les også

Senterpartiet i spagat

Viktig å vite

Nettopp derfor er debatten om hvordan vi skal føre sykehuskampen videre viktig. Dermed sagt, det er viktig at velgerne får vite hva de rent faktisk skal stemme for eller imot, når de skal stemme på de nominerte kandidatene. At det dermed er opptil flere som kan føle seg ille berørt og misforstått, det får så sin sak være. Såpass må tåles, så lenge det ikke dreier seg om personlig sjikane.

Partiene har forskjellige standpunkter og strategier får å nå fram, og det er dette partiene ber om støtte til. Uten disse forskjellene, ville det ikke være noen poeng i å være gruppert i partier. Da kunne vi alle være i Sp, Ap eller Rødt og finne oss til rette i ettpartistaten.

Men jeg er blant dem som ikke ønsker å være i noen ettpartistat av den enkle grunn at dette ville være direkte drepende for et demokratisk samfunn. Åpne prosesser og åpne politisk uenigheter er en nødvendig vaksine, slik også i kampen om helsevesenet. Vi har krav på å vite hva som er partienes innhold i begrepene helse, liv og sikkerhet, likegyldig hvem som uttaler dem.

Vi glemmer vel ikke vår forhenværende statsminister, som i sin tid ble framstilt som «sykehusgarantisten» i mobiliseringen til en valgkamp for noen år tilbake. Historien og folket har vel erfart og fått dokumentert innholdet i «garantien» som ble gitt.

Stortingsvalget 2021 er en mobilisering til et viktig slag om vårt framtidige helsevesen. Her skal Rødt gi et solid bidrag.

Les også

Rødts forvrengning i sykehussaken

Kommentarer til denne saken