Gå til sidens hovedinnhold

Har vi gjort nok for fødetilbudet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Situasjonen er tragisk med den store usikkerheten som råder om fødetilbudet for kvinner på Nordmøre. Vi må spørre oss selv om vi har gjort nok, og har vi rett strategi? Har ledelsen i helseforetaket gjort nok? Har vi som politikere gjort det som står i vår makt?

Aller først må vi slå fast at uroen omkring fødetilbudene ved Molde sykehus og Kristiansund sykehus angår alle fødende i Nordmøre og Romsdal. Allikevel er det grunn til å understreke at hovedproblemet i nåsituasjonen er at fødende fra Smøla og Aure får ekstra lang og krevende reisevei når de må reise inn til sykehuset på Lundavang. Fødende nord på Nordmøre vil med stor sannsynlighet heller reise nordover enn sørover hvis fødetilbudet i Kristiansund faller bort.

Hva må helseforetaket gjøre nå?

Hastesak nummer 1 er å sikre at pasientrettigheter blir oppfylt, som i denne saken gjelder kvalitet og opplevd trygghet for den som skal føde. Til ledelsen i helseforetaket må vi spørre om det er gjort nok for å skaffe fagpersoner slik at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus fortsatt kan holdes åpen. Sykehusdirektøren ved SNR, sykehus Nordmøre og Romsdal, mener de har gjort det. De har ikke lyktes med å få fylt opp gynekologstillinger i Kristiansund.

Les også

Vil gi 100.000 til gynekologer som tar jobb i Kristiansund

Les også

Senterpartiet og sykehus: Systematisk inkonsekvens

Les også

Jordmor i Kristiansund: Fødesaken sett fra innsiden

Vi har en begrunnet frykt for at fødeavdelingen i Kristiansund blir permanent stengt, ut ifra den økonomiske situasjonen helseforetaket står oppe i. Derfor mener Venstre at det må gjøres mer for å sikre det faglige tilbudet, fordi det skal være fødetilbud både i Kristiansund og Molde. Derfor kan ikke helseforetaket gi opp, men må intensivere rekrutteringsarbeidet.

Hva så med oss politikerne?

Blir tryggheten for mor og barn større ved å si opp samarbeidsavtalen med helseforetaket slik Rødt og Nordmørslista foreslår? Jeg mener det kun er symbolpolitikk.

Hjelper det å fjerne helseforetaksmodellen? Det spørsmålet blir Venstre gjerne med på å diskutere på nytt. Venstre ønsket ikke foretaksmodellen da den ble innført fordi vi ikke ønsket at politikerne skulle abdisere i sykehusspørsmål. I vårt forslag til program for kommende stortingsperiode, ønsker vi å utrede alternativene til dagens foretaksmodell. Uansett tar det altfor lang tid å avklare foretaksmodellen ift den akutte fødesaken. Det er en sak som ligger fram i tid etter høstens stortingsvalg.

Les også

– Vårt utgangspunkt er at føden ikke skal få legge ned

Les også

Strid om fødetilbod kan knuse eit heilt fylke

Les også

Fødestenging kom som et sjokk: – Gjør alt for å få føde i Kristiansund

Alle som deltar i sykehusdebatten ønsker det beste for pasienten. Ulike oppfatninger går på hvordan helsetjenesten best skal legges til rett når Stortinget har lagt premissene gjennom lovgivning og planer, slik som Nasjonal helse- og sykhehusplan sist behandlet i mai 2020.

Helseministeren må svare på spørsmålet om hvordan stengning av fødeavdeling i Kristiansund kan forsvares når det foreligger et stortingsvedtak fra mai 2020 om at den skal opprettholdes til det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal er drift.

Vi må snakke frem løsninger som umiddelbart gir trygghet for befolkningen generelt og de fødende spesielt. Da er ikke løsningen å si opp samarbeidsavtaler.

Jeg legger til grunn at nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges. Det er penger det skorter på. Her må vi stå samlet og gi beskjed til regjeringen og Stortinget. Bevilgning trengs til det nye sykehuset. Men inntil det er på plass skal det være fødeavdeling i både Molde og Kristiansund.

Kommentarer til denne saken