Har tatt i bruk nyinvestering på 16 millioner: – Vi blir en viktig del av SNR Kristiansund

Radiologisk avdeling oppgradert med nytt utstyr og nye lokaler.