Har søkt om midler for å undersøke Edøyskipet

Møre og Romsdal fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet har søkt Riksantikvaren om midler til å få undersøke Edøyskipet gjennom en såkalt sikringsundersøkelse.