Har søkt om å få oppløse renovasjonsselskap

Slutt for NIR og Envina etter at kommunene har gått inn i ReMidt IKS.