Gå til sidens hovedinnhold

Har søkt om 75 millioner kroner ekstra til vedlikehold

– Forfallet på fylkesvegnettet er stort.

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om 75 millioner kroner i ekstra statlige midler til vedlikehold av fylkesveinettet i 2021. Midlene kan føre til en betydelig ølning i vedlikeholdsarbeidet som kommer både trafikantene og næringslivet i fylket til gode.

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding fredag.

– Om lag halvparten av pengane vi søkjer om er til asfaltering av strekningar der vi har store utfordringar med hjulspor og kritisk dårleg dekke. I tillegg ønskjer vi å gjere tiltak på vegane for å tillate modulvogntog og tiltak til større sikringsarbeid på Kvanne og Rykkjem ferjekaier og i Øksendalstunnelen, sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I statsbudsjettet for 2020 vedtok Stortinget en ny tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveinettet på 400 millioner kroner som fylkeskommunene kan søke på.

Grunnlaget for utvalget av prosjekt i søknaden er mindre drift- og vedlikeholdsoppgaver som ikke var prioritert i utgangspunktet og som kunne gjennomføres i 2021.

Møre og Romsdal fylkeskommune søker om støtte til disse prosjektene (kostnader eks. mva):

Tilrettelegging for modulvogntog på fylkesveinettet (2,0 mill. kr)

Fv. 670 Kvanne og Rykkjem fergekaier, erosjonssikring (12,5 mill. kr)

Fv. 62 Øksendalstunnelen, bergsikring (20 mill. kr)

Fv. 60 Tomasgard, Volda -Røyrhus bru, Stranda. Utretting av krapp sving (3,8 mill. kr) og utbedring av kritiske punkter (1,5 mill. kr)

Les også

Disse veiene åpnes for modulvogntog

Asfaltering av en rekke fylkesveistrekninger (35 mill. kr)

Fv. 61 Leikongeidet, Herøy (5,7 km)
Fv. 64 Visnes-Ørjavik, Hustadvika (4,1 km)
Fv. 60 Strandafjellet, Stranda (2,3 km)
Fv. 526 Ellingsøya, Ålesund (1 km)
Fv. 64 Røvik-Bolsøybrua, Molde (3,5 km)
Fv. 60 Straumgjerde-Fete, Sykkylven (3 km)
Fv. 64 Bolsøybrua-Fannefjordtunnelen, Molde (3,2 km)
Fv. 60 Stranda (6 km)
Fv. 61 Strand rundkøyring-Dimna, Ulstein (1,6 km)
Fv. 653 Eiksundtunnelen, Ørsta og Ulstein (6 km)

– Forfallet på fylkesvegnettet er stort, og desse prosjekta får vi gjort i år i tillegg til vedlikehaldsarbeidet vi finansierer over eige budsjett. Gjennom søknaden ønskjer vi å vise at vi kan ta eit langt større løft enn det stipulerte beløpet. Det vil vere eit svært positivt bidrag til trafikktryggleiken og framkomsten i Møre og Romsdal, mener fylkesveisjefen.

Les også

Fortviler over sendrektighet: – Saken om modulvogntog er på overtid

Kommentarer til denne saken