Har sikret seg tidenes største kontrakt

West Elektro skal utføre alt elektroarbeid på Lerøy Midts nye settefiskanlegg i Belsvika i Trøndelag. Kontrakten er den største i selskapets historie.