Firmaet Hent AS er innstilt til kontrakten om felles rigg og drift for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Kontraktsverdien ligger på rundt 38 millioner kroner. Det skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Hent har dermed sikret seg kontrakter til 1,638 milliarder kroner i SNR-prosjektet.

– Hent har levert det beste tilbudet i konkurransen. De har en god plan for gjennomføring av kontrakten og tilbyr ressurser med god kompetanse. Gjennom kontrakten for Hent en viktig oppgave med å legge til rette for god logistikk og flyt på arbeidsplassen, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjoner, byggeheiser og mer, sier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal i pressemeldingen.

Kontrakten er den tredje kontrakten Hent sikrer seg for SNR-prosjektet. Kontrakten for fundamenter, råbygg og tett bygg samt innvendig arbeid er allerede i gang. Hent planlegger nå oppstart av rigg og drift-arbeidet.

– Vi i Hent setter stor pris på vår tredje kontrakt i SNR-prosjektet. Dette er en viktig kontrakt for et prosjekt på denne størrelsen som har store krav til sikkerhet og god logistikkhåndtering. Vi har allerede startet planleggingsprosessen og vil nå fortsette arbeidet i samarbeid med prosjektorganisasjonen og de andre kontraktene i SNR-prosjektet. Vi takker for tilliten og ser fram til å starte jobben i dette flotte prosjektet, sier Odd Ivar Ekle, prosjektdirektør i Hent, i pressemeldingen.

Disse kontraktene har Hent i SNR-prosjektet:

  • Fundamenter, råbygg og tett bygg – 800 mill. kr inkl. mva.
  • Innvendig arbeid – 800 mill. kr inkl. mva.
  • Felles rigg og drift – om lag 38 mill.kr. inkl. mva.

Karensperioden gikk ut 18. april. Kontraktsignering planlegges til 27 april. Dette blir da den 21. kontrakten inngått etter at det ble vedtatt ny gjennomføringsstrategi.