Statens vegvesen og Mesta har signert driftskontrakten som skal sikre framkommelige og trygge riksveier på Nordmøre fram til høsten 2027.

Vegvesenet opplyser i en pressemelding at kontrakten – som har en verdi på 445 millioner kroner ekskl. mva. – ble signert i forrige uke og gjelder fra 1. september 2022.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og riksvei 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier. Totalt inneholder driftskontrakten cirka 400 kilometer riksvei og 66 km gang- og sykkelveier.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

– I de beste hender

Mesta har allerede i dag driftsansvaret for en del av veinettet som inngår i den nye kontrakten.

– Med Mesta sin kompetanse og erfaring, er vi sikre på at våre riks- og europaveier på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for Drift Midt, i pressemeldingen.

Nå starter planlegging og forberedelser fram mot oppstarten til høsten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta fram til nå, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veier, samt god framkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

Krav om utslippsfrie maskiner

Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030. Det betyr at kravene til miljø og reduserte klimautslipp er skjerpet i den nye kontrakten.

Det betyr blant annet at Mesta har fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Kristiansund og Molde.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, forklarer Rotlid.