Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte torsdag ut et farevarsel som gjelder fra kommende lørdag.

Dette er et varsel på gult nivå om flomfare, der det kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Varselet gjelder for høyfjellet i Sør-Norge, men området som varselet gjelder for strekker seg nord til Sunndal, Tingvoll og Surnadal.

Faren skal øke fra lørdag ettermiddag, og varselet varer fram til søndag morgen.

– Vannføringen ventes å øke fra helgen i bekker og elver som drenerer områder der det ennå ligger betydelige mengder snø, på grunn av varmere vær og medfølgende snøsmelting. Det er også ventet nedbør en del steder, og dette vil forsterke vannføringsøkningen. Nedbørmengder og -plassering har foreløpig stor usikkerhet, skriver NVE.

Det er nok likevel finværet som er ventet folk flest vil merke i helga. Temperaturene kan komme opp mot nesten 30 grader over hele Nordmøre. Les mer her: