Averøy Seafood sendt inn søknad om å tillatelse til å etablere et matfiskanlegg for laksefisk på lokalitet Tøfta i Averøy kommune. Anlegget skal ha en årlig produksjon på 30.000 tonn.

Det viser dokumenter iLaks har fått tilgang på, som også først omtalte saken.

Kommunaldepartementet ga grønt lys for planene Averøy Seafood om landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune i 2019.

iLaks skriver at i Averøy Seafood skal det lukkede merdbaserte anlegget plasseres i et kunstig basseng, skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget vil ta inn 70 grams smolt, og produsere laksefisk fram til slaktestørrelse på rundt fem kilo.

I hver merd planlegges det å sette ut 306.000 smolt, som vil behøve rundt elleve måneder på å vokse fram til slaktevekt.

Ifølge dokumentene har Averøy Seafood signert intensjonsavtaler med avfallsaktøren Ragn-Sells Havbruk, foredler Sekkingstad og fiskehelseselskapet STIM. Det skriver iLaks.

Nytt industrianlegg fikk ja: – Dette er svært for Nordmøre