Akkurat nå pågår debatten rundt samling av Nav Arbeid og ytelser til ett kontorsted enten i Kristiansund eller Molde.

Men samtidig er en annen sammenslåing innen Nav på Nordmøre godt i gang. Fra 1. januar ble Nav Indre Nordmøre en realitet.

Dette er en samling av Nav-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll. Sunndal er vertskommune, og Nav Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene, men det er fortsatt lokasjoner i kommunene som tidligere.

Stor prosess

Nav-samarbeidet ble godkjent av kommunestyrene før sommerferien i fjor. Sunndal og Tingvoll har hatt interkommunalt Nav-samarbeid siden 2009.

– Vi er nå godt i gang, og har fått på plass mye. Men det er en stor prosess, og det krever tid å få bygget oss sammen, så denne prosessen vil fortsatt pågå utover i dette året, sier Anne Kari Grimstad, leder for det nye Nav Indre Nordmøre, i en pressemelding.

Grimstad har med seg fungerende avdelingsledere Linda Polden i Surnadal og Jorunn Fjærli i Sunndal og Tingvoll.

I pressemeldingen står det videre at målet med å slå sammen kontorene til en større enhet, er å få et større og mer robust Nav-kontor.

– Det betyr større mulighet til å styrke kompetansen for ansatte, samt gi større handlingsrom og fleksibilitet for å utvikle bedre tjenester for innbyggerne.

– Naturlig arbeidsmarkedsregion

Nav skal bistå innbyggere med å skaffe og beholde arbeid, samt å bistå næringslivet med å skaffe og beholde arbeidskraft.

– Det er derfor viktig for Nav å følge utviklingen i samfunnet, og spesielt i næringslivet. De tre kommunene er en naturlig arbeidsmarkedsregion, og et felles Nav-kontor vil være bedre rigget ved å dekke en større region.

Endringen får imidlertid ingen stor praktisk betydning for publikum. Åpningstidene for de ulike lokasjonene er som før, og er til enhver tid oppdatert på nav.no.

Les også

Flyttingen av stillinger i NAV: – Oppsiktsvekkende om de reverserer beslutningen