Ifølge nettstedet energinytt uttaler Olav Sylte, leder av Facebook gruppen «Vi som krever billigere strøm», at mandag var faner fra 55 LO-forbund foran Stortinget samlet i strømdemonstrasjon. Gruppen har over 600.000 medlemmer og opp mot 100.000 er medlemmer under ulike LO-forbund. Det var et ytre høyre initiativ, insinuerer LO-lederen om sine egne medlemmer.

Stem på regjeringens strømpolitikk og ikke hør på LO-medlemmene som sliter med strømregningene. Omtrent slik fremstår LO-leder Peggy Følsviks retorikk.

Særlig på mandag da det var hastemøte på Stortinget, og ulike LO-forbund protesterte sammen med Facebook- gruppen «Vi som krever billigere strøm» rett utenfor. Dette inkluderte også tidligere LO-leder Gerd Liv Valla og en rekke nåværende klubb- og forbundsledere under LO.

Uegnet som leder?

Følsvik sier til Klassekampen at grupperingen er «ytre høyre» og hun mener den har en kampanje mot LO. Tullprat fra en leder som en burde forvente en annen holdning fra. Enten har hun ikke forstått hvem som stod utenfor Stortinget eller så taler hun mot bedre vitende.

LO-lederen uttaler seg om en betydelig del av sin egen medlemsmasse, og det burde blitt tatt opp i første landsmøte om hun er egnet som leder. Uttalelsen kan ikke forklares på annen måte enn at LO-lederen ikke har forstått hva hun uttaler seg om, eller så bedriver hun ren partipolitikk for Arbeiderpartiet. Har hun som sentralstyremedlem i AP større lojalitetsbindinger der, enn til sine egne medlemmer?

Skal ikke tyne folket

Demonstrasjonen mandag dreide seg verken om ytre høyre eller ytre venstre. Den dreide seg om helt vanlige folk og vanlige arbeidsfolk hverdagslige utfordringer. Alt går til himmels, strømpriser, drivstoffpriser, matvarepriser, renten, samt skatter og avgifter.

Den norske staten skal ta vare på sin egen befolkning, og ikke tyne folket med skatter og avgifter når en stor del av befolkningen kjenner at pungen strammes til.

En parodi

Den norske stat tjener enormt på el-avgifter, moms og gassleveranser. Statskassa renner over av folkets penger.

Inflasjon, roper finansministeren, og er handlingslammet. Avgiftslettelse skaper ikke inflasjon, tvert imot. England har satt ned avgifter, og inflasjonen er dempet!

Det ekstraordinære stortingsmøtet var en parodi. 90 forslag, ingen ble vedtatt.

Les også

Bedrifter «straffes» for å ha gjort energisparingstiltak

Les også

Energipolitikk på ville veier