Gå til sidens hovedinnhold

Har lenge vært bekymret for Bjørnsundruta

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leser i RBs lørdagsnummer at representantene i teknisk, miljø og næring, er «nesten i sjokk» etter at de ble orientert om tilstanden omkring Bjørnsundbåten «Bua Marit» på siste møte i utvalget. Men er de det?

Vi i Frp har bekymret oss for driften og har fått mange henvendelser fra lokalbefolkningen og folk som har ferieboliger på vår vakre øyperle Bjørnsund med leirskole for elever som kommer fra mange kommuner i landet. Gang på gang har vi sendt inn spørsmål til kommunestyrets spørrehalvtime der vi ønsket orientering omkring båten, driften, hva som er blitt gjort etter at kommunestyret bevilget over 4 mill til ny båt i 2019 etter at den gamle rutebåten fra 1975 «Øybjørn» fikk store tekniske og økonomiske vansker og måtte byttes ut.

Våren 2019 ble det kjøpt inn ny båt, «Meløytind», som skulle overta, så kjøpte kommunen «Buamarit». Spørsmålene våre har vi kun fått delvis svar på eller ikke fått svar på i det hele tatt, med begrunnelse at de har blitt sendt inn etter 11-dagersfristen, at vi skulle få svar på neste møte, eller svar til gruppeleder som aldri har kommet.

På siste kommunestyremøte 19.09.21 fikk vi til svar fra ordføreren at våre spørsmål var blitt utgreid i spørsmålene til det ene spørsmålet som Høyre hadde sendt inn og gruppelederen fikk tilsendt svaret deres, men er det riktig? Som kommunerepresentanter burde vi alle, uansett parti, blitt respektert og fått lik behandling når vi sender inn spørsmål.

At Hustadvika kommune nå har fått kr 80 000,- i overtredelsesgebyr fra Sjøfartsdirektoratet for brudd på skipssikkerhetsloven for å ha fraktet skoleelever ut til leirskolen på Bjørnsund med «Bua Marit» uten å ha gyldig sertifikat, kom ikke som noen bombe. Det er sikkerheten for elevene vi er opptatte av og rutinene omkring båten burde vært fanget opp av de ansvarlige i kommunen og fått sørget for at de ansatte ved leirskolen fornyet sertifikatene sine innen fristene til enhver tid. Likeså har vi vært opptatt av økonomien og innkjøpene som er blitt foretatt av kommunen de senere år omkring båtkjøpene. For det har vært snakk om flere båter.

Bjørnsund leirskole har ca 1500 elever årlig og er en populær leirskole Pr i dag har ikke Hustadvika kommune rutebåttilbud ut til Bjørnsund, det tilbudet ble lagt ned da «Øybjørn» ble tatt ut av drift, nå er det privatpersoner som kjører passasjerer ut til øya.

Da «Øybjørn» ble tatt ut av drift i 2019 og selskapet Bjørnsundsruta avviklet, sa daværende rådmann at «det var snakk om å kjøpe en båt til mellom 2 og 4 mill som både kunne frakte elever og til offentlig passasjertransport og ivareta transportbehovet til og fra Bjørnsund» , men det har enda ikke skjedd.

Kommentarer til denne saken