Har lånt 38 millioner til fond der egenkapitalen er tapt

Utfallet av fylkets satsing på Møre og Romsdal Såkornfond AS er uvisst. Egenkapitalen i selskapet er tapt, og i 2022 forfaller et lån på nærmere 40 millioner kroner.