Equinor Energy AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/9-13, som ligger 148 km nord for Kristiansund og cirka 8 km nordvest for Draugen-feltet i Norskehavet.

Brønnen er tørr, uten spor av petroleum, opplyser Oljedirektoratet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 1060, som ble tildelt i TFO 2019.

Det ble boret 2.319 meter under havflaten. Havdypet er 270 meter på stedet. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Det var «West Hercules» som boret på feltet. Nå skal boreinnretningen videre til Canada for nye oppdrag.