Har fått nok. Slår alarm om sykehjemskapasiteten i Kristiansund

Et enstemmig hovedutvalg for helse- og sosial i Kristiansund forkastet rådmannens innstilling om å bare ta kritikken mot fortsatt bruk av dobbeltrom til etterretning.