Fagforbundet Møre og Romsdal mener åpenbart det er fornuftig å gi sine egne medlemmer i private barnehager dårligere forutsigbarhet for arbeidsplassene de har valgt.

I Storberget-utvalget, som nylig la frem sin rapport, har Fagforbundet alliert seg med KS, Utdanningsforbundet og Virke, og lagt frem et forslag til finansieringsmodell for private barnehager.

Modellen gir kommunene åpning for å legge ned barnehageplasser som familier aktivt velger, for å fylle opp barnehager uten søkere. Modellen gir kommunene verktøy til å kunne forskjellsbehandle private og kommunale barnehager økonomisk. Modellen gir kommunene rett til å stoppe finansieringen av én privat barnehage for i stedet å gi tilskudd til en ny, eventuelt avslutte virksomheten i en privat barnehage for i stedet å styre barna over i kommunale barnehager.

PBL mener konsekvensene er alvorlige, ikke minst for barna, og for familiene og de ansatte som har valgt private barnehager.

Les også

Barnehager: Bevisst forvrengning av hva flertallet foreslår

Eget forslag?

I et innlegg i Tidens Krav gir Astrid Rønning i Fagforbundet Møre og Romsdal uttrykk for at kritikken som Storberget-utvalgets flertall har fått, er en bevisst forvrengning av hva flertallet foreslår. Hun skriver at flertallets forslag er fornuftig.

Da er mitt spørsmål: Har Fagforbundet forstått sitt eget forslag?

Det ligger nemlig absolutt ingen mekanismer i flertallets forslag som sikrer forutsigbarhet og likeverdighet for Fagforbundets medlemmer som har valgt å jobbe i en privat barnehage.

Tvert imot ligger det inne forslag om å trekke mange hundre millioner kroner ut av en sektor der allerede en av tre går med underskudd og der gjennomsnittlig årsresultat er på 2,2 prosent.

Les også

KS-lederen skjønnmaler forslag som vil gi forskjellsbehandling

Alternativ modell

PBL har i Storberget-utvalget lagt frem en alternativ finansieringsmodell, Kvalitets- og mangfoldsmodellen. Den gir barnehager, uansett postnummer og størrelse, likeverdige muligheter til å oppfylle de nasjonale kravene som alle barnehager skal oppfylle. Vårt forslag gir også kommunene full anledning til å stille kvalitetskrav ut over de nasjonale minstekravene. Og barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale krav, eller som ikke har ordnede lønns- og pensjonsvilkår, vil få avkorting i tilskuddene.

Slik sikrer vi at offentlige midler går til velferd, men uten å ødelegge forutsigbarheten for Fagforbundets medlemmer – og andre ansatte i private barnehager. Og uten å risikere alle de gode tilbudene i private barnehager, som barn og foreldre landet rundt er svært glade i.

Les også

Barnehagefinansiering: – De private er vernet mot «inngrep» fra kommunen