Fra 1. januar 2022 får du nødpass kun fra politistasjonene i Kristiansund og Ålesund.

Dette opplyser Marianne Nørgaard Aae som er driftsleder for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Møre og Romsdal politidistrikt.

Innstrammingen gjelder hele landet og gjøres for å innfri internasjonale sikkerhetskrav.

– Dette handler blant annet om å opprettholde statusen på de norske passene, slik at alle kan reise visumfritt til de fleste land. Dette er også et viktig sikkerhetstiltak for å hindre at pass og identitet blir misbrukt, sier Aae.

Strenge regler

Reiseaktiviteten har gått ned på grunn av pandemien, noe som har ført til at volumet på nødpass har blitt redusert. Det samme gjelder for fornying av vanlige pass, men her vil etterslepet øke framover. Og politiet har erfaringer med at mange er for sene med å sjekke utløpsdatoen, spesielt for barnas pass.

I tillegg til at tjenesten nødpass blir innskrenket nasjonalt med langt færre lokasjoner, minner politiet om at det er strenge regler for å få et midlertidig pass.

– Dersom man har fått nødpass flere ganger de siste fem årene, eller har mistet et nødpass, kan det ta tid å få et foreløpig pass. Det å støtte seg til nødpass som en løsning kan med andre ord være en risikabel løsning. Det er også flere land som ikke godtar nødpass.

– Sjekk datoen!

Politiet kommer derfor med en klar oppfordring til dem som skal reise i 2022.

– Sjekk utløpsdato på eget og barnas pass. Det er ikke høysesong for pass på vinteren, så det er smart å bestille time før det blir kø til våren, sier Aae, som legger til at det finnes en tjeneste der du blir varslet på SMS hvis passet er utgått.

– Hovedbudskapet er likevel at du skal sjekke utløpsdato og fornying i god til før alle andre kommer på det samme.