Har du lyst til å se hvor bærekraftig og smart Kristiansund kommune er?

DEL

Har du lyst til å se hvor bærekraftig og smart Kristiansund kommune er, sammenliknet med andre kommuner? De norske byene som er med i Bærekraftsnertverket – blant dem Kristiansund – har publiser resultatene fra sine FN-analyser på learningsociety.net i juni.

I samarbeid med FNs globale program for smart og bærekraftig byutvikling har mange norske kommuner startet arbeidet med å evaluere hvordan de ligger an når det gjeld bærekraftig utvikling. Som resultat av evalueringa, vil kommunene være i stand til å flytte ressurser fra steder med lite påvirkning på bærekraft, til steder der ressursene har større nytte, heter det i en pressemelding fra Bærekraftsnettverket.

Bærekraftsnettverket består av per i dag av Asker, Bærum, Trondheim, Rana, Ålesund, Bodø, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Kristiansund, Molde og Stavanger. I tillegg er fylkeskommunene Viken, Trøndelag og Møre og Romsdal en del av nettverket.

Møre og Romsdal er landets første bærekraftsfylke, og fylket si satsing skal omfatte en evaluering av alle kommunene i fylket.

FNs bærekraftsmål gir en felles, overordna retning for samfunnsutviklinga for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Det rundt 100 byer fra hele verden som har fått gjort analysen. I Norge er i tillegg til de 12 nevnte kommunene 25 nye på gang.Artikkeltags