Gå til sidens hovedinnhold

Har du husket å søke videreutdanning?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norske skoler er fulle av dyktige lærere med solid og faglig kompetanse, men det er fremdeles en del av lærerne som mangler fordypning i fagene de underviser i. I Norge mangler 7350 matematikklærere fordypning i faget. Det samme gjelder 8000 engelsklærere og 5900 norsklærere. Siden vi kom i regjering, har rundt 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Tilbudet har blitt tatt godt imot av lærernes organisasjoner og lærerne selv.

Søkerportalen for lærere som vil ta etter- og videreutdanning til høsten åpnet 1. februar, og vi håper at mange lærere vil søke. Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk og norsk ha minimum 30 studiepoeng i faglig fordypning. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng faglig fordypning for å undervise i de samme fagene.

Men svært mange lærere har allerede tatt videreutdanning. Siden 2015 er det 12000 færre lærere som mangler fordypning i matematikk, norsk og engelsk. Lærere kan også søke videreutdanning i andre fag enn matematikk, norsk og engelsk. Dette gjelder for eksempel praktiske og estetiske fag, spesialpedagogikk, andrespråkspedagogikk og digital kompetanse.

I Møre og Romsdal er vi kommet langt, men vi er ikke i mål ennå. Ennå mangler 13% av norsklærerne, 20% av matematikklærerne og 29% av engelsklærerne faglig fordypning. Men det betyr jo også at nesten 9 av 10 norsklærere, 8 av 10 matematikklærere og 7 av 10 engelsklærere nå har faglig fordypning.

Det er skolene og kommunene selv som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 5 775 av 11 500 søkere tilbud. Vi vet at koronapandemien er krevende for skoler og lærere. Det er likevel viktig at alle lærere som mangler fordypning søker videreutdanning i årene som kommer, slik at vi er i mål innen 2025. Sammen skal vi bidra til at norsk skole skal bli enda bedre. Dette er en av våre viktigste satsinger.

Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Vi har en klar forventning til at kommunene i Møre og Romsdal fylke prioriterer videreutdanning. De bør ha klare planer for hvordan de skal sikre at lærerne får nok fordypning før de nye kravene trer i kraft. For ifølge brukerundersøkelser mener lærere som har tatt videreutdanning at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer. Og det er nettopp hensynet til elevenes læring som gjør at kompetansekravene er så viktige. Søknadsfristen er 1. mars – søk da vel!

Kommentarer til denne saken