Ifølge Oljedirektoratet er riggen nettopp ferdig med å bore en undersøkelsesbrønn om lag 18 km vest for Nornefeltet i Norskehavet.

Det er Equinor Energy AS som er operatør for denne utvinningstillatelsen, og resultatet ble at brønnen var tørr, med spor av gass.

«Deepsea Stavanger» drives av Odfjell Drilling, og er eid av Deep Sea Stavanger LTD. Den er på en langtidskontrakt med Equinor om boreoppdrag, en avtale som ble forlenget i mai i år. Dette holder riggen i arbeid inn i første kvartal 2023.

Etter oppholdet i Bremsnesfjorden skal riggen videre for å bore undersøkelsesbrønn 6507/8-11 S i utvinningstillatelse 124, som ligger cirka 10 km nord for Heidrun i Norskehavet.

Tidens Krav har foreløpig ikke fått svar fra Oddfjell Drilling om hvorfor «Deepsea Stavanger» befinner seg akkurat her nå mellom boreoppdragene.

«Deepsea Stavanger» er en halvt nedsenkbar plattform, som gjør at den er designet for tøffe værforhold og bygd for å redusere hivbevegelsene. Den er registrert i Bermuda og ble levert fra verftet i Sør-Korea i 2010.