Har bare fire styremedlemmer – er redd styreleder får for mye makt

«Kan lett føre til stemmelikhet – noe som gjør at styreleder sin stemme blir avgjørende», skriver fylkeskommunedirektøren om at Braatthallen AS har for få styremedlemmer.