Ring ring! Du har kommet til et nummer som ikke er i bruk.

Den prisbelønte lederen, Øyvind Bakke, med en beskjeden lønn på 2,4 millioner kroner, lovte at de fødende på Nordmøre ville bli ivaretatt av gode kompenserende tiltak som blant annet følgetjeneste. Bare timer etter at han la ned fødeavdelingen i Kristiansund, begrunnet i en akutt uforutsett hendelse, som vi vet var en kreftsyk lege, som han ikke ville erstatte med vikar – trakk han teppet unna følgetjenesten ved å halvere de ansattes bonus.

Frem til nylig kunne kvinner i fødselsnød på Smøla, Aure og Tustna, ringe et eget beredskapsnummer: 40001699. Et godt innarbeidet nummer alle fagpersoner og flergangsfødende visste om. Nå er dette nummeret slettet fra helseforetakets sine sider. I stedet må de ringe føden i Molde og spørre etter mobilnummeret til beredskapsjordmoren med base på Grand hotell i Kristiansund. Ja, du hørte riktig. De bor på hotell to timer og et hav unna de fødende.

Kan ha bidratt

På helseforetakets hjemmeside står det skrevet: «Takket være jordmødre fra Kristiansund har vi nå 100 % dekket følgetjenesten for kommunene Aure, Smøla og Halsa. Det er et faglig og politisk mål å ha fullverdig følgetjeneste for gravide med mer enn 90 minutters reisevei.»

Vi vet ikke sikkert, men det kan tenkes at argument som å sikre følgetjenesten kan ha bidratt til politisk velvilje om å stenge Kristiansund? Det har blitt skapt et bilde av at jordmødrene sa opp da vakttillegget deres ble redusert. Sannheten er at noen av de ville forhandle. Til Dagsavisen 7. februar sier Elisabeth Jørgenvåg at hun sa seg villig til å kutte lønna så lenge hun fikk være i beredskap i hjemkommunen i Aure (hvor helseforetaket har en beredskaps-leilighet).

Dette ble avvist og kvinnene som skal føde må selv ta seg til Kristiansund alene for å bli undersøkt av jordmor (ingen vet hvor). For å få følgetjeneste videre til Molde.

Beredskap hele døgnet

Ledelsen i helseforetaket bedyrer at de er opptatt av de fødende sin trygghet, men klinikksjef Britt Rakvåg Roald mener dette ikke er noe problem, fordi det gjelder så få! Til Dagsavisen sier hun at ambulansebåten er i beredskap døgnet rundt og tar 35 minutter til Kristiansund.

Bunadsgeriljaen har tidligere vist regnestykket på hvor lang tid det tar å komme seg til Kristiansund inklusive ambulansebåt. Her må man medregne tid fra hjemmet til kaia. Og for å kvalifisere til ambulansebåt så må du være i aktiv fødsel. For å finne ut av det må man undersøkes av jordmor, men problemet er at hun sitter på Grand hotell over fjorden.

Herfra skal i teorien jordmoren som til vanlig er ansatt ved føden i Molde, rykke ut til kvinner fra Aure og Smøla. Og beskjeden er klar. Følgetjenesten er IKKE for kvinner bosatt i Kristiansund. De får heller ikke lov til å følge kvinner fra Nordmøre som vil føde på St. Olavs. Da henvises de til følgetjeneste i Orkdal, som før øvrig også er nedleggingstruet. En vinn-vinn for foretaket.

I praksis nedlagt

Følgetjenesten er i praksis nedlagt og politikerne lot det skje. Ingen ordførere har tatt til orde for at dette er uholdbart for kvinner bosatt i deres kommune. Konsekvensen er at kvinnene drar alene til St. Olavs. Det er heller ikke etterspurt hvilket tilbud kvinner i Kristiansund har som behøver hjelp eller undersøkelse i forbindelse med fødsel. Kostnaden på kvinner som enten opplever depresjon eller PTSD i forbindelse med fødsel er skyhøye for samfunnet og er kommunens ansvar når de må plukkes opp etterpå. Bunadsgeriljaen fryktet at våre kvinner ved Smøla og Aure ville bli overlatt til seg selv, det er nå en realitet, dessverre. Og det gjelder dessverre også de fødende i Kristiansund.

Og vi er enige med Elisabeth: Det er bare spørsmål om tid før noe alvorlig vil skje, fordi det fantes ingen å ringe til.

Les også

Hvorfor er det alltid fødekvinnene?