For godt over et år siden sto det å lese i TK at «Normoria», navnet på vårt nye kulturhus, var et gammelt navn fra 1500-tallet. Nå er arbeidet med bygget igangsatt og vi vil få høre om Normoria atskillige ganger fremover. Jeg har ingen innvendinger mot navnet, men jeg synes at det er viktig at vi er klar over at nordmøringen aldri har brukt dette navnet selv. Verken nå eller i tidligere tider.

Det er nok mer riktig å si at det var den svenske presten Olaus Magnus som satte navnet Normoria på området vårt da han laget kart over landene i Skandinavia. Og den gang kunne prestene sin Latin. Og sannsynligvis også derfor den latinske «svungen» over navnet han valgte. Kanskje hadde han et ønske om at verden skulle få et kart som de ville forstå bedre enn om han hadde skrevet inn de lokale stedsnavnene.

Nei da, vi var nok nordmøringer den gangen også, selv om skrivemåten ikke var helt lik den vi har i dag. En nordmann ved navn Ivar Refsdal laget i sin tid et kart over Nordmærafylke fra middelalderen (før 1500) hvor navnet er skrevet på følgende måte: Nordmæri. Sånn sett kan vi vel si at Normoria ligner litt.

Men kart eller ikke, så er også vårt stedsnavn, Nordmøre, nevnt i skriftlige kilder allerede i vikingtiden av Snorre Sturlason i Harald Hårfagres saga, og da som Nordmærafylki. Nord ble skrevet med Islandsk d(edd). Og ordet mæra/mæri har de lærde funnet ut at kommer fra hav eller myr. Eller kanskje begge deler, for her er det både hav og gammel myr. Og den gangen strakte Nordmøre seg mye lengre både nordover og sørover enn det gjør i dag.

Så det har vært mange staute nordmøringer opp gjennom historien. Men ingen normoring, selv om det ligner.