Hydro Sunndal har satt i gang en rekrutteringskampanje for operatører ved verket.

Denne varer til 15. november, og målet er ifølge fabrikksjef Roar Ørsund å ansette et større antall dyktige og motiverte operatører til en rekke enheter ved fabrikken.

– Vi er Europas største aluminiumverk med 680 medarbeidere. Med det følger et naturlig behov for å rekruttere med jevne mellomrom, men vi nærmer oss også et generasjonsskifte ved Hydro Sunndal og nå byr det seg muligheter for den som ønsker seg til industrien. Som LO-sjefen Peggy Følsvik nylig sa til NRK etter et besøk til Hydro Karmøy: «Det er i industrien det grønne skiftet skjer. Det er kjempespennende, og det er nå det skjer», sier Ørsund.

Hydro Sunndal har nylig startet et tilbud for videreutdanning av ansatte for at de skal få muligheten til kompetanseheving. Dette i samarbeid med Storvik, Langset, Vard og Viken Fagskole.

Fingerskade og oljeutslipp

Det er i forbindelse med framleggingen av resultatene for tredje kvartal at rekrutteringsspørsmålet kommer opp. Tallene viser et nytt rekordresultat for Hydro Sunndal, med et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på rett over én milliard kroner.

– Driftsmessig er dette et meget solid kvartal, der vi satte rekord i produksjon av primærmetall fra elektrolysen med 107.000 tonn. Organisasjonen framviser i tillegg meget god kostnadskontroll i alle enheter ved fabrikken. Sammen med høye priser for aluminiumsprodukter og fortsatt svak kronekurs mot dollar, er resultatet en rekordnotering for et kvartal ved Hydro Sunndal, sier Ørsund.

Fabrikksjefen peker på at Hydro Sunndal når sine underliggende parametere innen helse, miljø og sikkerhet, kostnader og volum, og at de har fornøyde kunder.

Det har vært null fraværsskader i tredje kvartal, men ett tilfelle med medisinsk behandling knyttet til en fingerskade.

– Dette er én skade for mye, og vi jobber videre mot vår nullvisjon for sikkerhet, det er dit vi alle ønsker å komme, sier Ørsund.

I løpet av tredje kvartal hadde Hydro Sunndal et mindre oljeutslipp til sjø under filtrering av olje knyttet til en av likeretterne.

«Intern beredskap fikk lagt ut havnelenser og absorberende lenser umiddelbart etter utslippet, og Miljødirektoratet ble rutinemessig varslet om forholdet», skriver selskapet i pressemeldingen.

Ny ovn til 60,8 millioner

Fabrikksjefen er ellers glad for de politiske signalene som gis om norsk industri.

– Vi er glade for at den nye regjeringen er tydelig på at EØS-avtalen ligger fast, at CO2-kompensasjonsordningen skal videreføres og styrkes, og at utviklingen av fornybar energi skal fortsette for å sikre industrien kraft til konkurransedyktige priser. Vi opplever å bli lyttet til, og at den nye regjeringen har ambisjoner om å bidra til industriutvikling i Norge. Det er gledelig, sier Ørsund.

I tredje kvartal ble det besluttet å investere 60,8 millioner kroner i en ny ovn for produksjon av støpelegeringer ved fabrikken.

– Denne investeringen vil øke kapasiteten for produksjon av spesiallegeringer til blant annet bygg- og bilindustrien med 35.000 tonn per år. Investeringen vil også øke fleksibiliteten i Hydro sin portefølje av støperiprodukter og på den måten gjøre fabrikken mer robust i et syklisk marked, sier Ørsund.

I august var det offisiell åpning av ny RoRo-rampe på Hydro Sunndal. RoRo-plattformen (Roll on Roll off) vil gjøre det tryggere og mer effektivt å laste aluminium om bord i skip da produktet kan kjøres inn med truck i stedet for å bruke kraner.

– Den reduserte liggetiden for lossing og lasting vil muliggjøre redusert hastighet under overfarten og føre til mindre drivstofforbruk, sier Ørsund.