Håper å ha sundbåten i rute snart

Innfører smitteverntiltak og jobber for å sette sundbåten i rute igjen.