– Gründerånden er høyst levende her i regionen, hvor vi ser at små bedrifter fra enkeltmannsforetak til mellomstore bedrifter tør og lykkes i å skape arbeidsplasser. Mye har blitt gjort for å legge til rette for dette, men vi ser at det fortsatt er mye som mye gjøres for å bedre rammevilkårene for bedriftene som ikke har enorme apparat for å møte kravene og byråkratiet fra det offentlige, sier den nyvalgte regionslederen, Børge Sandnes, i en pressemelding.

Regionsledervalget ble gjort under årsmøtet i Trondheim. Sandnes sier han vil sørge for at Bedriftsforbundet øker tilstedeværelsen i Midt-Norge.

– Bedriftsforbundet er lite nok til at medlemmenes stemmer teller, og stort nok til at man kan påvirke norsk næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter, konstaterer han.

Fornøyd med valget

Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommessen sier i pressemeldingen at han er glad for å ha fått inn i en så tydelig stemme i en sentral posisjon i tillitsmannsapparatet.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Børge Sandnes inn i denne viktige posisjonen i vårt tillitsmannsapparat. Det er utrolig mange små og mellomstore bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal, og med Sandnes på laget vil vi kunne styrke vårt arbeid for å bedre deres rammevilkår, sier Thommessen.   

– I fjor skapte SMB-sektoren to av tre nye arbeidsplasser i privat sektor og bidra med over halvparten av verdiskapingen her i landet. Derfor er det helt avgjørende at politikere, både i Midt-Norge og ellers i landet, legger forholdene til rette for vekst. Dette vil vi fortsette å minne dem om så ofte som mulig, legger han til.

Bedriftsforbundet har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser.