Dette er Halsa

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Første kvartal 2017 var det 1.599 innbyggere i Halsa. Økt innvandring til Halsa i 2016 har gitt et lite oppsving i antall innbyggere. Ser vi på tallene de siste ti årene er det like vel en tydelig nedgang fra 1.671 i 2007.

Halsa kommune er på 301 kvadratkilometer, så det er fem halsabygg per kvadratkilometer.

Kilde: SSB

Fiske og landbruk

103 personer i Halsa jobber innen jordbruk, skogbruk og fiske viser tall fra SSB. Det gjør at disse jobbene utgjør en ekstra stor andel i Halsa sammenliknet med resten av landet.

253 personer i Halsa har universitets- eller høyskoleutdanning.

69 halsabygg jobbet i Surnadal, og 53 personer fra Surnadal jobbet i Halsa i 2016, det viser en oversikt over inn- og utpendling. I tillegg er det 26 som jobber i Kristiansund.

Halsa gård

Kommunenavnet kommer av den gamle Halsa gård (Norrønt: ‘Hǫlsyinjar’), hvor den første kirken ble byg­get.

Det gamle norrøne navnet består av to ord: hals, som sikter til eidet mellom Halsafjorden og Skålvik­fjorden, og flertallsformen av vin, som betyr eng.

Geografi

Halsa grenser til Hemne i øst, og Surnadal i sør. Vest for Halsafjorden ligger Tingvoll og nord for Korsnesfjorden ligger Aure.

Halsa ligger øst for Kristiansund ved Halsafjorden og Korsnes-/Arasvikfjorden, og fra de sistnevnte skjærer Skålvikfjorden og Valsøyfjorden seg inn i landet. Rundt disse fjordarmene ligger strekninger av lavereliggende land, hvor innbyggerne i kommunen bor. Ellers er Halsa berglendt med de høyeste toppene på grensen i sør.

Kommunesenteret er på Liabøen. I tillegg til rådhuset er det også offentlige funksjoner som frivilligsentral, NAV, lensmann, bibliotek, lege, tannlege, kirke­kontor, miljøstasjon, ambulanse og brannstasjon her.

I forbindelse med kommunereformen er det vedtatt at Halsa skal bli en del av en ny kommune sammen med Hemne og deler av Snillfjord.

Halsabygg

Innbyggerne i Halsa kommune har to navn; «halsabygg» for dem som bor i det som var Halsa kommune fram til 1965, og «valsøyfjording» for dem som bor i tidligere Valsøyfjord kommune.

Kilde: Halsadig.no

Utvalgte saker og folk fra Halsa

Her er et lite utvalg av saker og personer i Halsa som vi har skrevet om i det siste.

Ordfører i Halsa kommune er Ola Rognskog.

Ola Rognskog, ordfører i Halsa.

Ola Rognskog, ordfører i Halsa.

Eiendommer

Kommune og region

– Glad for positiv omtale 

Vei og ferger

Kultur

Jakt

Næring

Artikkeltags