Ivar Betten (57) - Arbeiderpartiet - Halsa

Artikkelen er over 11 år gammel

Ser ting litt annerledes

DEL

Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Jeg var i min ungdom en aktiv fagforeningsmann da jeg jobbet på Klevset. Jeg var også formann i Jern og Metall, avdeling 200. Og ettersom også min mor var aktiv i kommunestyret og forskjellige utvalg for Ap, var det naturlig at også jeg meldte meg inn der. Allerede i 1975 ble jeg Aps representant i Halsa kommunale kraftlag. I 1979 sto jeg på liste for første gang og ble valgt inn i kommunestyret. Til sammen har jeg sittet fire perioder i kommunestyret og to perioder i fylkestinget.

Hva er den viktigste saken i Halsa og hvorfor?

– Den viktigste saken de neste fire årene blir næring og samferdsel. De to sakene henger nemlig svært tett sammen. Vi må bruke mer energi på å skaffe flere arbeidsplasser i kommunen vår, og gjerne mer varierte arbeidsplasser som byr ungdommene på utfordringer de kan bruke sin utdannelse på. Det som skal skje på strekningen Rendalen-Staurset, er også svært viktig. Men det er fortsatt mye igjen før den viktigste ferdselsåren mellom Ålesund og Trondheim har fullgod standard. Samtidig må vi heller ikke glemme riksvei 65. Vedlikeholdet på den veien er så dårlig at det nesten er en skam. Og så kommer vi ikke utenom et langt bedre fergetilbud over Halsafjorden.

Hvorfor stiller du for akkurat Arbeiderpartiet?

– Arbeidspartiet har alltid vært det partiet som ligger meg nærmest. Det har det gjort helt siden jeg ble politisk interessert. Årsaken er at Arbeiderpartiet er det partiet som over tid har fått til mest og står for en mest rettferdig fordelingspolitikk. Så noen av de andre partiene har derfor aldri vært noe tema for meg...

Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?

– Nei, Stortinget har jeg aldri drømt om. Jeg har riktignok stilt meg til rådighet til å stå langt bak på en liste en gang, men jeg har aldri higet etter en plass på Stortinget. Jeg har viet min tid til lokalpolitikken og det er der jeg tror jeg kan utrette mest.

Hvem bør bli ordfører i din kommune etter valget og hvorfor?

– Det er et greit spørsmål å svare på. Jeg mener at Arbeiderpartiet må komme i posisjon igjen og at jeg må bli ordfører. Jeg har såpass lang politisk erfaring at jeg føler jeg kan gjøre en god jobb som ordfører. Dessuten har jeg den siste perioden vært helt ute av politikken og jobbet blant annet som leder av næringsforeninga, så jeg tror nok at jeg ser ting på en litt annen møte enn tidigere. Jeg tror bestemt det er en god erfaring å ta med seg videre.

Hva gleder deg mest i din hjemkommune og hvorfor?

– Halsa kommune har et rikt og aktivt kulturliv. I tillegg går mange av våre bedrifter godt, og det gleder meg ettersom jeg er leder i næringsforeninga. Det gleder meg også over at vi har meget høy sysselsetting og at det virker som om folk flest er fornøyd med hverdagen sin. Men når det er sagt, så må vi ikke glemme de som ikke er like godt fornøyd...

Hva ergrer deg mest i din hjemkommune og hvorfor?

– Jeg går sjeldent rundt og ergrer meg, så jeg kan ikke peke på noe spesielt. Fergetilbudet er ikke bra nok, men i stedet for å ergre meg, så prøver jeg å bruke kreftene positivt for å få utrettet ting. Det er ikke akkurat konstruktivt å tenke negativt.

Hva er din beste valgkampsak?

– Det er vanskelig å peke på en bestemt sak. Arbeiderpartiet har et godt program både når det gjelder næring, samferdsel, oppvekst og eldre. Vi har et fornuftig program vi ønsker å gjennomføre i neste fireårsperiode.

Hvem er ditt politiske forbilde og hvorfor?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har vel ingen bestemte forbilder, i så fall gjør jeg urett ved å peke på noen spesielle. Men jeg har et klart inntrykk av at politikerne på 1950- og 1960-tallet hadde en helt annen ballast enn dagens politikere, som ofte kommer rett fra høgskolen og inn på Stortinget. De gamle politikerne, derimot, hadde en yrkesbakgrunn og en erfaring som var nyttig. Jeg tror de hadde bedre kontakt med grasrota enn de som styrer i dag.

Gi ett valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i løpet av valgperioden?

– Da kan jeg med god samvittighet nevne en sak vi akter å få gjennomført i løpet av de neste fire årene, nemlig at kommunen i samarbeid med næringslivet skal sørge for at alle ungdommer over 16 får tilbud om sommerjobb.

Artikkeltags