Hadde tilsyn med OKEA – fant to forbedringspunkter

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Petroleumstilsynet gjennomførte 3. september tilsyn med OKEAs styring av oljelasting til tankskip og dynamisk posisjonering på Draugenfeltet i Norskehavet.

Det ble ikke identifisert noen avvik, men det ble påpekt to forbedringspunktet knyttet til 1) Mangelfull samordning av beslutningskriterier for lasteoperasjoner på Draugen og 2) Manglende dokumentasjon av vedlikehold for Ex-utstyr.

Når det gjelder det første punktet hadde lasteprosedyren for Draugen og gjeldende fartøyspesifikke operasjonsretningslinjer (VSOG) ulike beslutningskriterier for lasteoperasjonen.

«Eksempelvis stiller VSOG krav til å gå i «advisory mode» (gul) ved 38 knop vind mens det for Draugen er krav til frakobling ved 33 knop (innenfor en spesifikk sektor)», skriver Petroleumstilsynet.

Det ble under tilsynet gjort oppmerksom på at OKEA hadde startet med å utarbeide slike retningslinjer for lasteoperasjoner på Draugen.

Når det gjelder det andre punktet skal tidsintervallet mellom periodisk Ex-inspeksjon ikke overstige 12 måneder uten dokumentert begrunnelse. OKEA bekreftet at utstyret ble inspisert annethvert år i forbindelse med batteriskifte, men kunne ikke framvise begrunnelse for at dette er ofte nok.

OKEA har fått frist av Petroleumstilsynet til 30. oktober 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken