Gå til sidens hovedinnhold

Grunnlaget er viktig for kostnadene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Romsdalsaksen AS skriver i innlegg på TK.no og KSU.no 29. juni at Statens vegvesen ikke kommenterer deres påstander om kostnader for E39 Ålesund-Molde. Men det er nettopp det vi gjør. Vi viser at vi har kontroll på grunnlaget vårt for å kunne anslå kostnadene.

Vi har lagt fram 350 sider teknisk informasjon som beskriver forutsetningene vi har lagt til grunn for bruer over Romsdalsfjorden. Romsdalsaksen AS hevder at også de har tekniske rapporter som grunnlag for sine antatte kostnader. Disse rapportene ba Vegvesenet om å få innsyn i når vi arbeidet med vår utredning høsten 2019. Det ville ikke selskapet gi oss. Vegvesenets ansatte og konsulenter på Bjørnafjorden-prosjektet, som gjorde alle vurderinger av flytebruer, hadde derfor ikke mulighet til å vurdere grunnlaget som Romsdalsaksen AS hevder å ha. Vi oppfordrer igjen selskapet til å legge ut også disse rapportene på nettsiden sin, slik at alle kan få studere dem.

Romsdalsaksen AS anklager Vegvesenet for tenke «worst case» om deres løsning. Det er imidlertid nettopp det selskapet og deres konsulent selv gjør om den vedtatte undersjøiske tunnelen i Møreaksen. De skriver at «nesten all erfaring med slike tunneler tilsier at usikkerhet og overraskelser oppstår», og legger til grunn at det er «svært usikre grunnforhold» for tunnelen. Statens vegvesen har undersøkt grunnforholdene, og baserer oss på kunnskap fra disse omfattende undersøkelsene.

Romsdalsaksen hevder at «med flytebruer unngår man slik usikkerhet. Der har man full kontroll på produksjon og forankringer.» Vet Romsdalsaksen AS om det er mulig å forankre en flytebru på havbunnen? Kanskje forankringsstedet er midt i et undersjøisk skredområde? Vet de hvor mye bølger og strøm brua må tåle? Det er slike undersøkelser som tar lang tid – og det er slike undersøkelser som koster mye penger. Eller skal man legge til grunn «best case» for Romsdalsaksen?

«Romsdalsaksen «skriker etter» en fullskala og uhilda utredning!», skriver Romsdalsaksen AS. Gjennom en konseptvalgutredning, kommunedelplan og reguleringsplan vil vi kunne få samme grunnlag som det vi har på den vedtatte fjordkryssingen. Da må det samtidig gjøres kostbare målinger av strøm, bølger, vind og grunnforhold. Det er en slik «fullskala utredning» vi har sagt tar mange år og koster flere hundre millioner kroner – slik det har gjort for flytebrua på E39 Bjørnafjorden.

Til sist: Vegvesenet «trekker ikke Veøyakortet», som Romsdalsaksen AS skriver. Vi gjentar bare det Riksantikvaren, fylkesmannen og fylkeskommunen sier om muligheten for å anlegge veg ved siden av eller på øya. Begge deler er de sterkt kritiske til. Hvem andre enn nasjonale og regionale faginstanser på kulturminnevern mener Romsdalsaksen AS skal utrede konsekvensene for Veøya?

Kommentarer til denne saken