Grønt lys til nytt prosjekt: – Kan bli en kjempefordel å få vekk gateparkering

Plan- og bygningsrådet ga grønt lys til forprosjektet med utredning av parkeringsanlegg i fjell og innføring av boligsoneparkering i Kristiansund.