Gå til sidens hovedinnhold

Greinalaust fra Sve

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Frank Sve sitt innlegg «kuttkammeratene» som er utsendt til media i forbindelse med budsjettarbeidet i fylkeskommunen, er det mye å ta tak i for en «rystraud»gruppeleder fra Arbeiderpartiet. Det er rett og slett en del i dette innlegget som er greinalaust. Og hvis det stemmer at Sve forfattet dette innlegget tidlig den 24.11, slik han sa fra fylkesutvalgets talerstol i dag, så var altså innlegget skrevet før posisjonen i det hele tatt hadde lagt frem sitt forslag til budsjett. Det mangler ikke på karakteristikker av politiske motstandere i innlegget, men det mangler en del troverdighet.

Arbeiderpartiet mener at den krevende budsjettrunden vi hadde i fjor var nødvendig. Fylkeskommunens drift var for høy, og ville ført oss inn på ROBEK om noen år uten stand til å være herre i eget hus. Det ville vært dramatisk for de investeringene det er nødvendig å gjøre i årene som kommer både innenfor utdanning, samferdsel og tannhelse. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene vokser for hvert år, fergedriften vår er underfinansiert og det står investeringsprosjekter i kø innenfor alle områder de neste årene. At fylkeskommunen lever i sus og dus er det snart bare Fremskrittspartiet som tror på. Det store overskuddet i fjor var det flere som ble overrasket over, men vi må ikke glemme at dette overskuddet ga oss en mulighet til en ekspansiv tiltakspakke på rundt 200 millioner til næringslivet og kulturlivet i fylket vårt da Covid-19 rammet hardt. Dette var tiltak mange sårt trengte i en ekstremt krevende tid.

Les også

«Kuttkameratene» vs. «Luksusfellelaget» i fylkesutvalget

Les også

Fylkesadministrasjonen esar ut

Arbeiderpartiet er glad for at posisjonen likevel greide å styrke budsjettet noe med blant annet et lærlingløft for å øke læreplasser i fylket i en krevende tid for næringslivet. Vi er også glad for at posisjonen ikke legger inn en økt takstsone på ferge og reverserer noen av fergekuttene som var foreslått. Vi ønsker også å øke investeringer på forsterkningsprogram for fylkesveiene med 50 millioner og investering i gang og sykkelvei for 40 millioner hvert år i perioden.

Kuttene Frp legger frem i sitt forslag til budsjett er dramatiske. De kutter hele det planlagte opera- og kulturhuset i Kristiansund og alle bypakkene. De kutter i administrasjonen tilsvarende ca. 60 stillinger i 2021 og 84 stillinger frem til 2024. Det er nærmest en masseoppsigelse. Kulturtilskudd kuttes med 45 millioner hvert år. Hvert år. Det vil bety kroken på døra for mange festivaler, kulturinstitusjoner og kulturtilbud i fylket vårt. Pandemien har vist oss hvor viktige slike tilbud er for lokalsamfunn, mennesker og for samfunnet for øvrig. Fremskrittspartiet må gjerne orientere mer om sine egne kuttforslag fremfor å komme med feilinformasjon om andre sine.

Line Hoem, gruppeleder Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken