2. oktober markeres den internasjonale sosialpedagogdagen over hele verden. Med sosialpedagoger menes normalt barnevernspedagoger og vernepleiere. FO ønsker å gratulere alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk arbeid!

Det er en krevende tid for verdenssamfunnet. Konsekvenser av pandemi, krig og mulig økonomisk nedgangstid gjør at mange får det verre. Av den grunn øker presset på velferdstjenestene våre og blant annet behovet for innsatsen til dyktige og engasjerte sosialpedagoger. For ting kan bli verre fremover. Foran oss har vi en høst med usikker energisituasjon i Europa og økende krigstrussel. Her i Norge frykter vi skyhøye strømpriser, økte renter og dyrere mat. For mange vil dette gjøre situasjonen enda verre. Flere kommer til å trenge hjelp. Det kan komme en betydelig økning i både økonomiske problemer og psykiatriske utfordringer som kommer i kjølvannet av krisesituasjonen.

Norge har fagfolk

Internasjonalt er det ikke noe bedre. På Cuba vet for eksempel ikke sosialpedagogene om de har drivstoff til å komme seg på jobb, eller om de har elektrisitet på arbeidsplassen pga energikrise. Situasjonen i verden er bekymringsfull.

For å møte konsekvensene av de lidelsene og utfordringene som summen av alle krisene gir, trenger vi blant annet gode fagfolk. Det har vi heldigvis i Norge!

Enorm innsats

Hver dag går sosialpedagoger på jobb og gjør en enorm innsats for fellesskapet.

Sosialpedagoger jobber hver dag i ulike velferdstjenester for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet, ansatte som ofte må finne seg i budsjettkutt, mangel på riktige tiltak og nok kollegaer med riktig kompetanse. Søndag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

Finnes over alt

De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, i rusomsorg, i kriminalomsorg, NAV, mottak - de er overalt - og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt honnør, akkurat på søndag.

Til alle som jobber i sosialpedagogisk praksis: Gratulerer med dagen! Dere har en kompetanse som er uvurderlig for både samfunn og enkeltmennesker. Det er mer bruk for dere nå enn noen gang før! Takk for jobben dere gjør! Sammen skal vi arbeide hardt fremover til det beste for våre brukere og samfunnet! FO vil også gi honnør til våre kolleger internasjonalt, for det sosialpedagogiske arbeidet som gjøres over hele verden i en vanskelig tid.