Et tilbud om gratis taxi for kvinner skal gjøre julebordsesongen tryggere. Natteravnene samarbeider med Oslo Taxi og har fått med seg sponsorer.

Fra onsdag til lørdag skal fire rosa eltaxier kjøre i hovedstaden fra klokka 20 til 04 mellom 15. november og 15. desember. De kan praies av kvinner som vil hjem fra byen. Natteravnene kan også tilkalle taxiene om de ser noen som trenger hjelp til å komme seg hjem.

Sårbar situasjon

– Vi ser spesielt i førjulstiden at unge mennesker ofte havner i uønskede situasjoner og mangler en plan for hvordan de skal komme seg hjem. Erfaringsmessig er jenter en spesielt utsatt gruppe som lett kan havne i en sårbar situasjon med risiko for overgrep, ran og lignende, sier generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene.

Tiltaket støttes av SpareBank 1 Østlandet og Hafslund Nett.

– Bilene vil dekke områder hvor vi vet at det ofte forekommer voldshandlinger, men de tar også opp passasjerer andre steder, forteller Norbom.

Gratistilbud

Ideen om egne taxier for kvinner er ikke ny. Det var forsøk i Oslo i 2012, og også i Bergen har det vært et slikt tilbud. Men tilbake i 2011 slo Samferdselsdepartementet fast at et forslag om lavere takster for enslige kvinner som skal hjem nattetid, ville være i strid med likestillingsloven.

Norbom forsikrer imidlertid overfor NTB at tilbudet de drar i gang nå, er i tråd med loven, og viser til at det ikke er snakk om ulike takster, men et gratistilbud.

Likestillingsombudet positiv

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm synes det er et vanskelig spørsmål. Hovedregelen er at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke er tillatt. Likevel er det lov noen ganger for å bedre utsatte gruppers stilling, sier hun til NTB.

For å kunne vurdere konkret om taxitilbudet er i tråd med loven, måtte ombudet hatt flere opplysninger om behovet og effekten, påpeker hun.

– Men vi vet jo at det særlig er jenter og kvinner som føler en utrygghet ved å skulle gå hjem om kvelden og at det forsterkes i den perioden vi går inn i nå, sier Bjurstrøm.

– Med dette som utgangspunkt, synes jeg det er positivt med ulike tiltak som kan bidra til økt trygghetsfølelse i det offentlig rom.