Kulturminister Trine Skei Grande (V) gir 287 millioner kroner til ti nye, regionale kulturbygg.

Den største summen gis til Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum. De får 150 millioner kroner. 15 av disse millionene kommer i 2020, skriver Aftenposten.

– Vi synes det er viktig å bygge hele landet som kulturnasjon. Hvis vi klarer å spre makt regionalt, så er det også bra for kulturen nasjonalt, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Les også

En kulturkamp er vunnet

Det gis en samlet bevilgning på 290 millioner kroner i statsbudsjettet, som skal fordeles på totalt 28 nasjonale kulturbygg. Ti av disse er helt nye prosjekter.

Disse ti kulturbyggene får alene 287 millioner kroner, hvor 50 millioner gis på 2020-budsjettet.

Det gis ytterligere 768,3 millioner kroner for å ferdigstille prosjekter som allerede har fått tilsagn om statlig støtte.

Regjeringen gir videre 22 millioner kroner til sikrings- og formidlingsbygg over den historiske tungtvannskjelleren i Hydrogenfabrikken på Vemork. Ti av disse gis fra Kulturdepartementet, de siste 11 bevilges av Klima- og miljødepartementet.

(©NTB)