Når skatteinnkrevingen nå skal legges til skatteetatens kontorer rundt omkring i landet vil norske bedrifter oppleve forbedringer på tre områder.

For det første vil det være enklere å vite hvor man skal ta kontakt for å få svar på spørsmål. I dag går 60.000 telefonsamtaler hvert år til feil etat, fordelt på 30.000 skattespørsmål til kemnerne, og 30.000 innkrevingsspørsmål til skatteetaten.

For det andre er det grunn til å forvente økt likebehandling over hele landet.

Lokal tilknytning og bekjentskap er ikke alltid en fordel og kan true rettssikkerheten.

For det tredje vil kontrollen bli bedre overfor useriøse bedrifter og kampen mot økonomisk kriminalitet vil styrkes. Samordnet kontroll er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å luke ut useriøse aktører i nærings- og arbeidslivet. Da er det ingen fordel at vi har to kontrollorganer på skatteområdet – skatteoppkreverne som kontrollerer skattetrekk og arbeidsgiveravgift, mens skatteetaten kontrollerer inntektsskatt, formuesskatt og merverdiavgift.

Det er også slik at hver unødvendig krone brukt i offentlig sektor gir mer velferd eller mindre skatt. Vi kan ikke si nei til å gjennomføre en mer helhetlig forvaltning av skatter og avgifter som sparer inn 370 millioner kroner årlig.

Allerede på midten av 60-tallet ble likningskontorene overført fra kommunene til staten, mens skatteoppkreverne er blitt igjen i kommunene eller i interkommunale ordninger.

Næringslivet ser fram til at dette fagmiljøet igjen samles på skattekontorene rundt i regionene.