Geitbåtens Venner arrangerte sitt årsmøte 8. april 2022. 10 medlemmer møtte i Erikstunaustet ved Kråksundet sjøbruksmuseum til et godt møte der nesten alle saker ble enstemmig vedtatt. Den fyldige årsmeldinga viste stor aktivitet til tross for enkelte covid 19-problemer. Økonomien i laget er god og alle valg ble vedtatt i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Nils Aakvik fikk fornyet tillit som leder og med seg får han Geir Arne Lund som nestleder, Reidar Alsvik, kasserer samt Odd Erik Ørbog og Einar Bækken som styremedlemmer. Daniel Golmen og Annar Thinn ble valgt som varamedlemmer til styret. Alle valg til underutvalg var også enstemmige.

Nytt budsjett og en fyldig arbeids/aktivitetsplan ble også vedtatt. Årets Kråksundseglas for veteranbåter vil bli arrangert 2. juli.

Etter møtet serverte Geir Lund rikelig med gode snitter og kaffe.